Velkoobjemová přeprava

Přeprava sypkých materiálů

Jedná se o přepravy sypkých volně ložených materiálů zejména zemědělských komodit, hnojiv a písků a to v režimu GMP+ B4 (viz certifikace). Přepravy realizujeme nejen na území ČR, ale také v rámci EU.

Sklápěcí návěsy & posuvky

Většinu vozového parku pro přepravu sypkých komodit tvoří soupravy tahačů návěsů s celohliníkovými návěsy STAS.

Mezinárodní přepravu realizujeme zejména návěsy s posuvnou podlahou tzv. walking floor, také značky STAS.

Přeprava tekutých produktů

Významný podíl naší přepravy představuje také cisternová přeprava kapalných produktů a chemikálií, jako např. dusíkaté látky DAM, ROMČ, Duvilax močovina, ADBlue nebo sojové a řepkové oleje.

Převážnou část cisternového vozového parku tvoří vozové jednotky na přepravu produktů nepodléhajících ADR.

Cisterny

Cisternová přeprava tekutých hnojiv pro zemědělství, ADBlue, lepidlo Duvilax, MEŘO a další potravinářské kapalné produkty, vše mimo režim ADR. Všechny cisterny jsou vybaveny vlastním čerpadlem pro nezávislou vykládku.

Silocisterny

Používáme pro přepravy vápence a cementu pro stavebnictví a zemědělství. Jedná se o speciální tlakové cisterny Felbinder, soupravy jsou díky vlastnímu kompresoru soběstačné při vykládce.

Roka Transport s.r.o. © 2023

Používáme 3D nivelaci TOPCON

Zjistit více